GİRİVER MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
GİRİVER :Ayfurist Bilişim ve Danışmanlık Ltd.Şti (“Giriver” Olarak Anılacaktır.)
Nisbetiye Mah. Aytar Cad. No:12/10 Etiler İSTANBUL
KULLANICI :Sisteme, kayıtlı olduğu Baroyu, Baro Sicil numarasını, e-posta adresini ve güncel telefon bilgisini sunan, Kullanıcı sözleşmesini kabul eden ve hizmet sağlayıcı “Giriver” tarafından onaylanan Avukatı ve uygulamayı yalnızca ‘yeni ilanlar açma ve bununla ilgili işlemleri yapma’ sınırlandırmasıyla kullanacak olan kişileri ifade eder. (“Kullanıcı” olarak Anılacaktır.)
İşbu sözleşme “Kullanıcı” ve “Giriver” arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde kurulmuştur.

MADDE 2-KONUSU İş bu akdi ilişkinin konusunu, hizmet sağlayıcı “Giriver” uygulaması ile “Kullanıcı” avukatların meslektaşları ile daha hızlı ve kolay iletişim kurmasını sağlayarak yardımlaşma ve dayanışma ağı kurmak; Avukatların yüklendiği işlerde, işin halledilmesi için gerekli ancak tüm işin başka bir avukata götürülmesi gibi bir amaç taşımayan (mesela dosya fotokopisi almak, şehir dışı kalem işleri, tek seferlik duruşmaya girilmesi gibi ) yardımlaşma ve dayanışma amacı çerçevesinde halli gereken işlerin KENDİ SEÇECEKLERİ meslektaşlar yardımı ile çözüme kavuşturulması için “Giriver” mobil uygulamasının kullanım koşulları, tarafların hak ve yükümlülükleri ile “Giriver”in sağladığı hizmet, ürün, içerik, uygulamaların erişimini ve kullanımını içerir.
“Giriver” Hukuki danışmanlık veya avukata ücret karşılığı iş getirme hizmeti sağlamadığını, hukukçu olarak görev yapmadığını ve tüm bu avukatlık hizmetlerinin “Giriver” den bağımsız olan “Kullanıcı” avukatların uygulama üzerinden KENDİ SEÇTİKLERİ KULLANICI AVUKATLAR tarafından sağlandığını , gene uygulama üzerinden gelen iş taleplerini de kullanıcı olan Avukatların yerine getirdiği, “Giriver”in sadece ilan yayımlayan hizmet sağlayıcı olduğunu “Kullanıcı” lar kabul etmektedir.
“Giriver”, avukat olmayan “Kullanıcı”larına, bir konuda avukatlık hizmetlerinden faydalanmak üzere, hizmeti hangi konuda almak istediği, hizmetin detayları, ücreti gibi hususlarda özgür olarak kendini ifade edebileceği bir ilan yaratmak ve bu ilanla ilgili işlemleri yapabilmek çerçevesiyle sınırlı olmak üzere uygulamayı kullanma hakkı verir. Avukat olmayan “Kullanıcı”lar verdikleri ilanla ilgili olarak kullanıcı avukatlarla görüşebilir, fikir alışverişi yapabilir ve KENDİ SEÇTİKLERİ KULLANICI AVUKATLARLA, ilanlarında bahsettikleri avukatlık hizmetini almak üzere anlaşabilirler. Bu ilanlarda talep edilen işler kullanıcı avukatlar tarafından görülür, “Giriver”in bu konuda yalnızca hizmet sağlayıcı olduğunu, işlerin yürütülmesinden ve tamamlanmasından “Giriver”in sorumlu olmadığını avukat olmayan “Kullanıcı”lar kabul etmektedir.
“Giriver”, “Kullanıcı”lara, sözleşme uyarınca oluşturduğu teknolojik platformda adliyelerde, icra dairelerinde, belediyelerde, vergi dairelerinde, tapu dairelerinde, kolluk birimlerinde, cezaevlerinde ve avukatlık işinin gereği olarak iş ve işlem yapılacak tüm kurum ve kuruluşlarda gerekli işlemlerin yapılması hususunda “Kullanıcı”ları aracılığıyla karşılıklı güvene dayalı bir platformda (mobil uygulama ve/ve ya web sitesi aracılığıyla) haberleşme, mesajlaşma, konuşma, çalışma arkadaşları bulma, fikir alışverişinde bulunma gibi yardımlaşma ve dayanışma hizmetleri verir. “Giriver”, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar, bu değişiklikleri uygulamada yayımlayarak kullanıcılara bilgi verir.

MADDE 3- AKDİ İLİŞKİ “Kullanıcı”, “Giriver” tarafından Sözleşme şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkı mahfuz olmak kaydıyla, işbu sözleşme hükümlerini sistem üzerinden onaylayarak , “Giriver” içinde yer alan kullanımı, üyeliği, hizmetleri ve sözleşmede yer alan hükümleri kabul etmiş olmaktadır. Avukat olan “Kullanıcı”, sözleşmede bulunan şartlar ile Avukatlık Kanunu ve Meslek İlke ve Etik Kurallarının gerektirdiği tüm yükümlülüklere uyacağını, Avukat olmayan “Kullanıcı”, uygulamayı kullanırken dürüstlük kuralına ve kanunlara uygun hareket edeceğini, karşı tarafı kasten zarara sokmak amacıyla, kötüniyetle uygulamayı kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- “KULLANICI” HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ “Kullanıcı”, “Giriver” mobil uygulamasını kullanırken, “Giriver”’in sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanırken işbu sözleşmede bildirilen tüm şartlara ve tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
“Kullanıcı”, “Giriver”’ in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde, “Kullanıcı”lara ait, uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
“Kullanıcı”nın yayımladığı işte açıklamayı yanlış yapmasından, bilgiyi yanlış vermesinden veya işi kabul eden “Kullanıcı”nın işi yanlış yapmasından , yetki belgesi düzenlenmemesinden kısacası kullanıcılardan kaynaklanan işlemlerden dolayı oluşabilecek hak kayıplarından “Giriver” sorumlu olmayacaktır ve bu durumda “Kullanıcı”lar tarafından “Giriver’”den hiçbir şekilde tazminat talep edilmeyecektir.
“Kullanıcı”, “Giriver”’in işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, “Kullanıcı”ya ait bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple “Giriver”’den her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
“Kullanıcı”, “Giriver’”e erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran “Kullanıcı”ya aittir. “Kullanıcı” işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile “Kullanıcı” sorumludur. “Giriver”, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. “Kullanıcı”, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kullanıcı”, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde “Giriver”’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
“Kullanıcı”, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Giriver”, “Kullanıcı” tarafından iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu olmayacaktır.
“Kullanıcı”, kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kullanıcı”, “Giriver’”e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, “Kullanıcı” iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı “Giriver’”in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
“Kullanıcı”ya her türlü değişiklik bildirim olarak gönderilecektir. “Giriver’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan “Kullanıcı”lar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. “Kullanıcı”nın, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile “Giriver”’in yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bu sözleşmede bulunan maddelere aykırılık nedeniyle “Giriver” 3.şahıslara ödeme yapmak zorunda kalırsa , ödeme yapılmasına sebep olan Kullanıcı/Kullanıcılara rücu hakkı saklıdır.
“Giriver” mobil uygulamasının içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. “Kullanıcı”, “Giriver” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
“Kullanıcı”, “Giriver”’e güncel bilgiler sunacağını ve bunları güncel tutacağını, kullanıcı profilinde kimlikte bulunan ad ve bilgileri kullanacağını, kullanıcı profilinde kendisine ait olmayan fotoğraf kullanmayacağını, “Giriver”’in sunduğu hizmetleri aldatma, hakaret etme, ayrımcılık yapma vb. hukuka aykırı şekilde kullanmayacağını, kullanıcılara yanlış, karalayıcı, müstehcen, taciz ve tehdit içerikli, uygunsuz içerikleri göndermeyeceğini, kendisi dışında bir kişi için kullanıcı profili oluşturmayacağını, “Giriver’”in izni olmaksızın doğrudan veya üçüncü kişiler vasıtasıyla sunulan hizmetlerden edinilen bilgi ve belgeleri kopyalamayacağını, kullanmayacağını ve dağıtmayacağını, başka kişilere ait telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır ve diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, uygulamaya ve kullanıcılara yazılım virüsü gibi zararlı kodlar içeren herhangi bir şey göndermeyeceğini, hizmetlere erişmek, kullanıcıları eklemek, mesaj göndermek gibi amaçlarla bot veya diğer otomatik yöntemleri kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Uygulamaya ve “Kullanıcı”lara virüs, zararlı yazılım gönderen kullanıcının üyeliği kalıcı olarak silinecektir. “Kullanıcı”ların bu hükümlere aykırı davranışlarından dolayı “Giriver” sorumlu olmayacaktır.
“Giriver”, gerekli gördüğü her zaman ve her nedenle “Kullanıcı”ya bildirmeden “Kullanıcı” içeriğini inceleyebilir ve kaldırabilir; ancak bunu yapmak yükümlülüğü altında değildir.
“Kullanıcı”nın işbu maddelere aykırı hareket etmesi sebebiyle “Giriver”, işbu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

“Kullanıcı”ların kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir: a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
c) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,
f) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasistasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.
“Kullanıcı”lar kişisel verilerinin korunması hakkında bilgi edinme ve talep için info@giriver.com posta adresinden “Giriver” ile iletişime geçebilirler.

MADDE 5- “GİRİVER”’ İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ “Giriver”, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, “Kullanıcı”nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri “Kullanıcı” da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Giriver”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Giriver” tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan “Giriver” sorumlu olmayacak ve “Kullanıcı”nın Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde “Giriver” kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. “Giriver”, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda “Kullanıcı”ya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Giriver’”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
“Giriver”, Uygulama'da yer alan “Kullanıcı” bilgilerini Hizmetler dışında da “Kullanıcı” güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
“Giriver”, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, “Giriver” tarafından belirlenen mecra üzerinden “Kullanıcı”lara duyurulur.
“Giriver”, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. “Giriver”, özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, “Giriver”’ den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
“Giriver”, uygulamanın kullanımı esnasında paylaşılan bilgi, belge, mesaj, dosya ve kayıtları belirli veya uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. “Giriver”, yedekleme ve silme işlemlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır. “Giriver” gerekli gördüğünde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. “Giriver”in uygulamaya erişimin sınırlandırılması veya durdurulmasından dolayı “Kullanıcı”lara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir şekilde sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 6- “GİRİVER” KULLANIM ŞARTLARI “Giriver” uygulamasına avukat sıfatıyla kayıt olmak isteyenler Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı olmak zorundadır. Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı olmayan avukatlar “Giriver” uygulamasını kullanamaz.
“Giriver”in avukat olmayan “Kullanıcı”ları uygulamayı yalnızca avukatlık hizmeti almak amacıyla yardım istedikleri konu ile ilgili ilan vermek, ilanın takibini yapmak, ilanla ilgili kişilerle iletişime geçmek ve iş sonunda işi değerlendirmek amacıyla kullanabilir. Avukat olan “Kullanıcı”ların yaptıkları işlemleri yapamazlar. Avukat olmayan kişilerin, avukatların bilgilerini kullanarak kendilerini avukat gibi uygulamaya kaydetmeleri durumunda bir hizmet sağlayıcısı olan “Giriver” sorumluluk kabul etmez.
“Kullanıcı”, sözleşmeyi kabul ederek “Giriver’”e bildirdiği iletişim bilgileri aracılığıyla kendisine bildirim sağlanacağını kabul etmektedir.
“Giriver”, gerekli gördüğü her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Kullanıcı”nın işbu uygulamadan yararlanmasına son verebilir.

MADDE 7- ÖDEME “Giriver” uygulaması ücretsiz olup, uygulama içi hizmet satın alımları ücrete tabidir ve bunlar birbiri ile iletişim kuran “Kullanıcı”lar arasında onaylanacaktır. “Giriver”, uygulama fiyatını veya uygulama içi fiyatlarını her zaman tek taraflı olarak uygulamada yayımlamak koşuluyla değiştirebilecektir. “Giriver”, “Kullanıcı”lar arasındaki ödemelerden ve ödemenin yapılmamasından dolayı sorumlu olmayacaktır. Ancak gerekli gördüğü durumlarda ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcının üyeliğini askıya alabilecek, iptal edebilecek ve/veya sözleşmesini feshedebilecektir.
MADDE 8- GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI “Giriver”, “Kullanıcı”larla ilgili bilgileri sözleşmenin gizlilik hükümleri kapsamında kullanabilir. “Giriver”, iletişim sağladığı tüm “Kullanıcı”larına kimlik ile ilgili bilgileri doğru verdiğinden emin olmak için Baro Sicil Numaranızı ve e-posta adresinizi talep etmektedir. Baro Sicil Numaranız ve e-posta adresiniz doğrulanmaktadır.
“Giriver” tüm zararlı yazılımlara karşı gerekli tedbirleri almıştır, ancak önlenemez zararlara karşı “Giriver” hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. “Kullanıcı”, “Giriver” mobil uygulamasını kullanmış olması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. “Giriver” mobil uygulamanın hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
Uygulama kapsamında “Kullanıcı”, kendisi tarafından paylaşılmış olan ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, Baro sicil numarası, konum bilgisi gibi kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel veriler “Giriver” ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından “Kullanıcı”nın kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları, analiz ve pazar araştırmaları yapma, kimlik doğrulama, uygulama güncellemeleri, uygulama hakkında bilgilendirme yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
“Giriver”, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. “Kullanıcı” da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. “Kullanıcı”ların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. “Giriver”’in, “Kullanıcı” tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla “Kullanıcı”ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. “Kullanıcı”, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe “Giriver’”in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, “Giriver” gerektiğinde “Kullanıcı”ların IP adresini, sosyal ağ “Kullanıcı” hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, “Giriver” tarafından “Kullanıcı”larını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
“Kullanıcı”lar uygulamanın amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için mobil cihazlarının sağladığı konum bilgisinin uygulamayla paylaşılmasına izin vermek zorundadır. “Giriver” “Kullanıcı”ların lokasyon bilgisini(GPS verisini) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında işleyebilir.
“Giriver”, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu sitelerin reklamlarını yayınlayabilir, “Kullanıcı”ları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı sitelerin sitesine yönlendirebilir. “Giriver”, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
“Giriver”, Hukukun getirdiği kurallara uyulmasının gerektiği hallerde, “Giriver’”in “Kullanıcı”larıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda “Kullanıcı”larla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, “Kullanıcı”ların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde gizlilik hükümlerinin dışına çıkarak “Kullanıcı” bilgilerini yukarıda belirtilen kişi ve makamlara açıklayabilecektir. Yine “Giriver” tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek anketlere katılım sağlayan “Kullanıcı”lar, verdikleri bilgilerin “Giriver” ve/veya işbirliği içinde olduğu kişi ve kurumlarca bu “Kullanıcı”lara istatistiki analizler yapmak, özel bir veri tabanı oluşturmak ve doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilecektir.
Bunun dışında “Giriver”, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi sır yükümlülüğü kapsamında sayılacak ve gizli bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmasının engellenmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
“Giriver”, işbu gizlilik hükümlerini ve çerez politikasını gerekli gördüğünde Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. “Giriver”’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

MADDE 9– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde arabuluculuk alternatif çözüm yoluna başvurulacaktır. Uyuşmazlık arabuluculuk ile çözümlenemezse, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 10– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI “Giriver”’in genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, “Giriver” markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Ayfurist Bilişim ve Danışmanlık Ltd.Şti’ye aittir. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan “Giriver”’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, “Kullanıcı” Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler “Giriver”’ in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı “Giriver”’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 11- LİSANS İşbu hükümleri kabulünüze bağlı olarak “Giriver” size aşağıdaki amaçlarla sınırlı, özel olmayan, alt lisansı verilemez, geri alınabilir, devredilemez bir lisans sağlar:
1.Sadece hizmetlerden faydalanma amacıyla kullandığınız kişisel cihazınızda uygulamalara erişim ve kullanım,
2.Hizmetler aracılığıyla mevcut kılınan içerik, bilgi ve ilgili malzemelere sadece kişisel, ticari olmayan erişim ve kullanım amacıyla.
Burada açıkça belirtilmeyen haklar “Giriver”’de ve “Giriver’”in lisans verenlerinde saklıdır.

MADDE 12– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ “Giriver” gerekli gördüğü her zaman tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu “Kullanıcı” Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. “Giriver” işbu “Kullanıcı” Sözleşmesi’ne ileride, uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanabilecek zorunluluk hallerinde yeni maddeler ekleyebilir. İşbu “Kullanıcı” Sözleşmesi'nin değişen ve eklenen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 13– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ “Kullanıcı”, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda “Giriver”’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ “Kullanıcı”ların, “Giriver”’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 15–YÜRÜRLÜK “Kullanıcı”, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme, “Kullanıcı”nın, üyelik talebi ile vermiş olduğu bilgilerin “Giriver” tarafından doğrulanıp onay verilmesi ile yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme 15 (on beş) maddeden oluşmakta olup, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur.